Garantie

WETTELIJKE GARANTIE

Voor alle artikelen die je bij Hypermark koopt, is de wettelijke garantie van toepassing. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.Indien een product dat je bij Hypermark hebt gekocht niet voldoet aan de verwachtingen die je redelijkerwijs mag verwachten, kun je dit aan Hypermark voorleggen. Om in aanmerking te komen voor vervanging of terugbetaling van een product, verzoeken wij je de procedure zoals bij ruilen/retourneren beschreven staat te volgen.

GARANTIE BESCHADIGDE PRODUCTEN

Ben je niet tevreden over het ontvangen product, of over de door ons geleverde dienst? Dan kun je altijd een klacht indienen. Uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, krijg je van ons een inhoudelijke reactie. Je ontvangt geen bevestiging van de klacht. Ben je niet tevreden met de afhandeling van de klacht? Dan kun je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Tevens kun je de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.